Historie

Ontstaansgeschiedenis van het Hunzekoor

Hkoor-001

Het Hunzekoor is opgericht in 1976. Het was een initiatief vanuit de Plattelandsvrouwen afdeling Annerveen/Spijkerboor. Er werd een avond belegd om te zien of hiervoor belangstelling was. Het resultaat was, dat er zich 44 mensen opgaven. Op 4 oktober 1976 was de eerste koorrepetitie onder leiding van mevrouw C. Hügel uit Nieuw Annerveen en werkzaam bij het ICO. Het gemengd koor, `Hunzekoor`, was een feit.

Hkoor-002Na verloop van tijd haakten er toch mensen af, maar er bleef een stabiel 4-stemmig koor over. In 1979 moesten we op zoek naar een nieuwe dirigent. Dit werd mevrouw Smid uit Veendam, die ook al dirigent was bij een aantal andere koren. We zongen dan ook wel eens tijdens een concert.

In deze tijd waren we lid van de Bond van Koren in Drenthe en namen deel aan de korendag in Hoogeveen. We gingen naar verzorgingshuizen in de omgeving en zongen daar voor en met de bewoners. Om een wat ruimer bestedingsbudget te hebben liepen we voor het Anjerfonds. Er werden loten gedrukt, die we verkochten en we bakten oliebollen voor de verkoop. Op de jaarvergaderingen werd na het officiële gedeelte bingo gespeeld, wat ook weer geld opbracht, omdat iedereen hiervoor iets meebracht.
Hkoor

In 1993 vertrok mevrouw Smid als dirigent. Ze werd tijdelijk vervangen door mevrouw Leenders en in 1994 begon het koor onder leiding van de heer W.Verkaik.

Overzicht-KoorVerloopMet deze nieuwe dirigent werd een nieuwe weg ingeslagen. De zangkwaliteit werd verbeterd en het niveau is door deze aanpak dan ook behoorlijk vooruit gegaan. Er wordt veel aandacht besteed aan een concert en het speelt zich altijd af rond een bepaald thema. Dit thema wordt dan meestal opgefleurd met gastbegeleiding van muzikanten of een performance door de koorleden. De concerten vinden in de regel plaats in het kerkje van Annerveenschekanaal.
De repetities hebben altijd plaats gevonden in de zaal van café ’t Keerpunt, evenals de afterparty’s na de concerten.
Tegenwoordig krijgen de koorleden een oefen-cd waarmee ze thuis kunnen oefenen. Dit heeft een positief effect tijdens de repetities.

VeendamKoor500