HISTORIE

Ontstaansgeschiedenis van het Hunzekoor

Hkoor-001

In 1976 werd er op initiatief van de Plattelandsvrouwen afdeling Annerveen-Spijkerboor een avond belegd om te peilen of er belangstelling was om een koor op te richten. Het resultaat was dat er zich 44 mensen opgaven. Op 4 oktober 1976 was de eerste koorrepetitie onder leiding van mevrouw C. Hügel uit Nieuw-Annerveen en werkzaam bij het ICO. Het gemengd koor, “Hunzekoor”, was een feit. Hoewel er na verloop van tijd toch mensen afhaakten bleef er een stabiel 4-stemmig koor over.

In 1979 moest er een nieuwe dirigent gezocht worden. Dit werd mevrouw Smid uit Veendam, die ook al dirigent was bij een aantal andere koren. Daarom kon het Hunzekoor regelmatig meezingen tijdens een concert van andere koren.

Hkoor-002

Het Hunzekoor was in die tijd lid van de Bond van Koren in Drenthe en nam deel aan de “Korendag” in Hoogeveen. Daarnaast werd er gezongen voor bewoners van verzorgingshuizen in de omgeving. Om een wat ruimer bestedingsbudget te hebben werd er gecollecteerd voor het Anjerfonds. Er werden loten gedrukt, die verkocht werden en er werden oliebollen gebakken voor de verkoop. Op de jaarvergaderingen werd na het officiële gedeelte bingo gespeeld, wat ook weer geld opbracht, omdat de leden zelf voor de prijzen zorgden.

Hkoor

In 1993 vertrok mevrouw Smid als dirigent. Ze werd tijdelijk vervangen door mevrouw Leenders en in 1994 begon het koor onder leiding van de heer W. Verkaik.

Met deze nieuwe dirigent werd een nieuwe weg ingeslagen. De zangkwaliteit werd verbeterd en het niveau is door deze aanpak dan ook behoorlijk vooruit gegaan. Er werd veel aandacht besteed aan een concert en het speelde zich altijd af rond een bepaald thema. Dit thema wordt dan meestal opgefleurd met gastbegeleiding van muzikanten of een performance door de koorleden. De concerten vonden in de regel plaats in het kerkje van Annerveenschekanaal.
De repetities hebben altijd plaats gevonden in de zaal van café ’t Keerpunt, evenals de afterparty’s na de concerten. De koorleden kregen een oefen-cd, die door de dirigent zelf was ingezongen waarmee thuis geoefend kon worden. Dit had een positief effect tijdens de repetities.

Overzicht-KoorVerloop

In 2016 maakte dirigent Wim Verkaik plaats voor Inge Roelands, die ook weer haar eigen stijl inbracht in het Hunzekoor

Tegenwoordig heeft elke stemgroep een eigen oefenmoment, dat onderling wordt afgesproken.

VeendamKoor500