Sponsors en donateurs

Help het Hunzekoor!!!

Het Hunzekoor staat voor een kwalitatief goed (jaarlijks) concert, zo mogelijk instrumentaal ondersteund dat ook op een aangename en verhelderende manier wordt gepresenteerd. En dat in principe vrij toegankelijk is voor iedereen. We heffen geen entree.

Tegenover jaarlijks stijgende vaste kosten voor concerten en voorbereiding proberen we om de contributie zo laag mogelijk te houden. Met de daling tot het huidige ledenaantal zijn we nu echter een kritische ondergrens gepasseerd: de vaste jaarlijkse lasten kunnen nauwelijks uit de contributie van de leden worden betaald. We willen de contributie niet verhogen omdat het lidmaatschap voor een aantal leden te kostbaar zou worden en we mensen zouden uitsluiten. We proberen elk jaar extra inkomsten te krijgen door activiteiten die geld in het laatje brengen.

Wij zijn onze huidige donateurs heel dankbaar voor hun bijdrage aan onze begroting. Wij kunnen nieuwe sponsors en donateurs goed gebruiken. Help ons, en vraag vrienden en familieleden ons te ondersteunen. Donateur worden kan al vanaf € 10 per jaar. Men wordt dan uitgenodigd voor een gereserveerde plaats bij ons concert en voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (zonder stemrecht). Ook krijgt men het jaarverslag toegezonden. Als speciale actie krijgen nieuwe donateurs de laatste cd van het koor gratis toegezonden.

Sponsors worden als ondersteuner van het Hunzekoor, desgewenst met hun bedrijfslogo, vermeld in de programmaboekjes en op de website.

Aanmelding kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL49RABO03029.04.662 ten name van de Vereniging Hunzekoor, onder vermelding van ‘donatie’ en uw naam en adresgegevens. Heel graag willen we dan ook uw e-mailadres voor het toezenden van uitnodigingen en jaarstukken. U kunt dat mailen aan secretarishunzekoor@gmail.com

We rekenen op u!