Algemeen

Het HUNZEKOOR
Een gemengd koor in Spijkerboor, gemeente Aa en Hunze in Drenthe. De juridische status van het koor is een vereniging.

Dirigent
Inge Roelands

Repertoire
Het koor heeft een breed repertoire, van Bach tot Beatles en heeft in de afgelopen jaren verschillende concerten op projectbasis  uitgevoerd, zoals het Monteverdiproject. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een concert over Liefde en Troost.  Het concert hiervan heeft plaatsgevonden op 21 en 22 mei 2022 in resp. kerkje Annerveenschekanaal en het witte kerkje in Gasselte .

Repetities
In café ’t KEERPUNT te Spijkerboor
Elke dinsdag van 19.30 tot 21.45 uur

Concertlocaties
Het Hunzekoor geeft jaarlijks concerten in het kerkje van Annerveenschekanaal (Heerencompagnie) en het witte (PKN)kerkje in Gasselte. Een aantal malen hebben we tevens concerten gegeven in andere locaties zoals het multifunctioneel centrum de Badde, de Jacobskerk in Rolde en de Doopsgezinde kerk in Groningen.

    

Samenstelling
Het koor bestaat uit plm. 25 leden.
De stemmen: sopraan, mezzosopraan, alt, tenor, bariton en bas.

Lid worden?
U kunt de voorzitter (voorzitterhunzekoor@gmail.com) mailen  om meer te horen over het koor en over uw mogelijkheden.
Nieuwe leden kunnen 2 keer gratis en vrijblijvend meezingen om te beoordelen of het koor bij hen past. Het lidmaatschap gaat in vanaf de eerste keer dat men meedoet.

Het lidmaatschap vraagt u aan bij het bestuur:
Alice Meijs, voorzitterhunzekoor@gmail.com
U betaalt na aanmelding in het eerste jaar een aangepast contributiebedrag .

De kosten
250 euro per jaar, eventueel te voldoen intermijnen.
Een toelichting hierop vindt je bij de interne documenten op de ledenafdeling.
In de kosten zijn inbegrepen gebruik van koffie, thee en huur accommodatie.

Geschoolde stem?
U hoeft geen geschoolde stem te hebben om mee te kunnen zingen en u hoeft niet ‘van bladmuziek’ te kunnen zingen. De dirigent zingt voor en leert u aldus de noten. Op de website staan op een afgeschermd deel de stempartijen, zodat u overal kunt oefenen.

Momenteel is er vooral behoefte aan bassen en tenoren. Maar uiteraard zijn ook de andere stemgroepen van harte welkom.
Kom eens langs en/of laat u adviseren

Steunlid worden?
Als u niet wilt zingen, maar ons koor wel graag wilt steunen, dan kan dit natuurlijk ook. U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op rekening IBAN: NL49 RABO 0302 9046 62 t.n.v. Hunzekoor. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Contact
secretaris: Jan van Hoffen – secretarishunzekoor@gmail.com

Het bestuur bestaat uit:
Alice Meijs – voorzitterhunzekoor@gmail.com
Jan van Hoffen – secretarishunzekoor@gmail.com
Jos Vrooyink – penningmeesterhunzekoor@gmail.com
Lid – Jeanine Menop